به گزارش افکارنیوز،

 عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در حکمی حمید ملانوری شمسی، را به سمت مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور، منصوب کرد.

در حکم وزیر کشور خطاب به حمید ملانوری شمسی آمده است: "نظر به مراتب تعهد و تجارب موثر به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مدیرکل دفتر امور سیاسی منصوب می‌نمایم."

در ادامه این حکم اشاره شده است: "بررسی و تحلیل مسائل و رویدادهای سیاسی کشور، فراهم آوردن زمینه اجرای مطلوب و کارآمد قانون احزاب و تشکل‌ها، انجام امور مربوط به انجمن‌های صنفی، علمی، تخصصی، پیگیری امور مربوط به اقلیت‌های دینی، مذهبی، فرق و اقوام ایرانی، برگزاری منظم جلسات کمیسیون‌های کارگری و دانشجویی شورای امنیت کشور و پیگیری امور و مصوبات آن از جمله مواردی است که انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق، هدفمند و مبتنی بر اصول نسبت به تحقق آن اهتمام و تلاش نمایید."

پیش از این بهرام سرمست، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور بود که به عنوان استاندار قم معرفی شد.