به گزارش افکارنیوز،

رهبر جریان حکمت ملی عراق در مراسم ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) عنوان کرد که درباره تنش اخیر میان ایران و آمریکا باید به پنج اقدام مبادرت ورزیم:

1. تلاش برای جلوگیری از درگرفتن جنگ در منطقه که این مهمترین اولویت است، چون جنگ به میدان‌های دیگر هم کشیده می‌شود و به جنگی جهانی تبدیل می‌شود که عراق بیشترین آسیب را از آن خواهد دید.

2. باید تندروها و همه کسانی را که در چنین شرایط ملتهبی در آتش جنگ می‌دمند، ساکت کرد.

3.شعار «پیش از هر چیز عراق» و «پیش از هر چیز منافع ملی» باید قطب‌نمای سیاست ما در این راستا باشد.

4. باید از اتهام‌زنی و تبلیغات منفی علیه یکدیگر اجتناب کنیم و وحدت و انسجام داخلی را حفظ کنیم و نگذاریم که مشکلات دیگر کشورها مایه تفرقه بین ما شود.

5. باید این راهبرد را پیش بگیریم که عراق با روابط عمیق خود با هردو طرف نزاع شایستگی بر عهده گرفتن نقش واسطه را دارد، به شرطی که به خود و به امکاناتش اعتماد کند و از میانه‌گرایی به میانجیگری درآید.