به گزارش افکارنیوز،

یک استاد دانشگاه‌های فرانسه و کارشناس مسائل ایران گفت به اعتقاد او ایران به دنبال بمب هسته‌ای نیست و در صورت بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای، ایران نیز آماده مذاکره خواهد بود.

اخبار سیاسی-وی افزود: «ایران به میلیارد‌ها دلار سرمایه گذاری در سال نیاز دارد و در زمان انعقاد توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ این مساله پیش بینی می‌شد و اینکه همچنین ایران به فروش نفتش ادامه بدهد.»

استاد فرانسوی گفت: «ایران به دنبال بمب هسته‌ای نیست و در صورت بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای، ایران نیز آماده مذاکره خواهد بود.»