به گزارش افکارنیوز،

 «نظام الدین زاهدی» سفیر تاجیکستان در تهران با فرهاددژپسند وزیر اقتصاد و دارایی ایران دیدار کرد.

اخبار سیاسی- در این دیدار طرفین بر همکاریهای دوجانبه در زمینه های مختلف به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، تجارت و دارایی تاکید کردند.

همچنین در این دیدار بر اهمیت چارچوب حقوقی روابط دو جانبه در زمینه های بانکی ، سرمایه‌گذاری، بیمه و گمرک اشاره شد.

طرفین همچنین موضوعات خاص تعامل بین ساختارهای اقتصادی و مالی دو کشور را در مورد بررسی قرار دادند.

در پایان این نشست، وزیر اقتصاد ایران از روسای وزارتخانه های ذیربط تاجیکستان برای سفر به تهران دعوت کرد و ابراز اطمینان داد که این بازدیدها به تقویت روابط تجاری، اقتصادی و مالی بین دو کشور کمک خواهد کرد.