اخبار سیاسی- محسن پیرهادی با اشاره به تحریم وزیر امور خارجه کشورمان از سوی آمریکا نوشت: از عبرت ها که بگذریم، تحریم ظریف را توهین به ایران می دانم و عمیقا نارحتم. 

حجت بر همه مردم تمام شده که آمریکا دشمن ماست.

1