به گزارش افکارنیوز،

محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

اخبار سیاسی_ سریال محاکمه مفسدین اقتصادی کار قابل تقدیر قوه قضاییه است. احکام سریع و همراه با عدالت شاید برای دزدان آینده بیت المال ترس ایجاد کند. اگر همه متخلفان اقتصادی از هر جناح و گروه و وابسته به هر آدم مهم فعلی یا سابق محاکمه شوند، قوه قضاییه می تواند افکار عمومی را پشت خود داشته باشد.