به گزارش افکارنیوز،

 18 تن از نمایندگان  طرح 2 فوریتی استفساریه بند (ز) ماده (87)برنامه ششم توسعه کل کشور درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و قراردادی ایثارگران و فرزندان آنها را تدوین کرده‌اند.

اخبار سیاسی- طرح مذکور برای رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه شده است.

بند (ز) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه کل کشور درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های ایثارگر است که از سوی ادارات و دستگاه‌ها، اجرایی نشده و دیوان عدالت اداری هم مانع اجرای این مصوبه مجلس شده است.

عنوان طرح: طرح تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به رسمی قطعی

براساس بند (ز) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درباره تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده معظم شهدا و فرزندان آنها که در این بند آمده است یعنی تمامی نیروهای ایثارگر اعم از پیمانی، رسمی، قراردادی و شرکتی بعد از 3 ماه به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می‌شوند. این قانون برای تبدیل وضعیت کافی است و دولت ملزم به تبدیل وضعیت افرادی که این قانون شامل حال آنها می‌شود، می‌گردد دو دولت ملزم به اجراست.

پاسخ: بلی.