به گزارش افکارنیوز،

ژرژیک آبرامیان نماینده ارمنه جنوب و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت که گفته بود «در جلسه 1+4 مسائل و شروطی که قبلا مطرح کردیم را تکرار خواهیم کرد، حرف ما این است که تحریم‌ها لغو شده و کشورها به جایگاه قبلی خود بازگردند، رئیس‌جمهور بن‌بست شکنی کرده و مطرح کرده که دنبال تغییر کوچکی در دل برجام هستیم»، اظهارداشت: در رابطه با این قضیه بسیاری از صحت‌ها سربسته و محدود بود. پیشنهادی که آقای ظریف در بحث الحاق به کنوانسیون‌ها گفته این است که از همین حالا بپذیریم و متعهد شویم که دنبال سلاح کشتار جمعی و هسته‌ای نیستیم.

اخبار سیاسی-​ وی افزود: ما باید براساس صحبتی که غرب مطرح می‌کرد که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد مانور بدهیم البته با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ، ایران هیچ موقع به دنبال ایجاد و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی نیست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس برجام این قضیه باید چند سال بعد اتفاق می‌افتاد اما می‌شود کشورمان برای خروج از این بن‌بست، در صورتی که آمریکا تحریم‌ها خود را بردارد و به ساز و کار برجام برگردد می‌توانیم همین حالا این الحاقیه را بپذیریم. یعنی یک تغییر کوچک در تاریخ اجرای تعهدات متقابل انجام دهیم.

آبرامیان گفت: برای اینکه اصالت این ادعاها مشخص شود باید از خود آقایان پرسید و منتظر بود تا ببینیم چه چیزهایی می‌گویند.