به گزارش افکارنیوز،

علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم و بخش خصوصی، تجار، اتاق‌های بازرگانی بیش از دولت در توسعه تجارت و بازرگانی با همسایگان و کشورهای خارجی نقش دارند. 

اخبار سیاسی- وی افزود: بخش خصوصی، تجار و اتاق بازرگانی هم دغدغه مسائل دولتی را ندارند و هم برای مبادلات آزاد و تجارت، دست بازتری نسبت به دولت دارند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نقش دولت در موضوعات مربوط به تجارت و اقتصاد خارجی فقط باید تسهیل‌گری باشد و اگر کشورهایی مثل ترکیه در این زمینه حضور فعال‌تری دارند، به دلیل حمایت‌های دولت از بخش خصوصی است. 

بروجردی گفت: وزارت خارجه برای توسعه مبادلات بازرگانی فقط باید در جهت حمایت گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت خارجه در زمینه حمایت از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای توسعه تجارت و مراودات اقتصادی نمره خوبی ندارد.