اخبار سیاسی- میثم پیله‌فروش، عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت درمورد برنامه‌ و اهداف این حزب برای انتخابات آتی به افکارنیوز، گفت: «جریان پیشرفت و عدالت به‌عنوان یک جریان پیشرو و مدعی نواصولگرایی با چند راهبرد مشخص وارد انتخابات آینده شده و هدفش پیشبرد «نواصولگرایی» در مجلس آینده است. درنتیجه یکی از محورهایی که دنبال می‌کند تحقق جوان‌گرایی در مجلس آینده است.»

وی افزود: «محور دومی که جمعیت پیشرفت و عدالت به دنبال آن است حمایت از نامزدهای طرفدار اقتصاد مردمی است. افرادی که موافق تصمیماتی هستند که به نفع اکثریت مردم است، نکته قابل‌توجه دیگر ارائه اسلام ناب است که درصدد بازگشت جایگاه توسعه و پیشرفت عادلانه است. درنهایت جمعیت پیشرفت و عدالت درصدد حمایت ازاین‌گونه افراد برای شرکت در انتخابات و معرفی آنان به جامعه خواهد بود.»

*نواصولگرایی کامل شده جریان اصولگرایی است 

پیله فروش ضمن تأکید براینکه نواصولگرایی جریان سوم نیست، گفت: «جریان نواصولگرایی به‌هیچ‌وجه جریان سوم نیست بلکه کامل شده اصولگرایی است، این تفکر با شناسایی عیب‌های جریان اصولگرایی برای برطرف کردن آن‌ها تلاش می‌کند..»

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت با اشاره به وضعیت وحدت اصولگرایان در انتخابات آتی، تصریح کرد: «دستیابی به این اهداف به رفتار دیگر اصولگرایان در شورای وحدت بستگی دارد، اگر آن‌ها تابع شاخص‌های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم باشند تحقق وحدت آسان خواهد بود، اما درغیر این‌صورت برای رسیدن به وحدت در شورای هماهنگی اصولگرایان چالش‌هایی به وجود خواهد آمد.»

وی ادامه داد: اگر تمام احزاب جریان اصولگرا ازجمله جمعیت پیشرفت و عدالت بپذیرند شاخص‌‌های برگزیده‌شان طبق شاخص‌های مقام معظم رهبری باشد و شاخص‌های فردی و حزبی را درنظرنگیرند می‌توان به پیروزی رسید.»

پیله‌فروش خاطرنشان کرد: «متأسفانه شاخص انتخاب افراد برخی از احزاب دربسیاری از شوراهای وحدت که در کشور تشکیل شده، مشهور بودن آن‌ها و هزینه‌هایی است که در حوزه انتخابیه برای کسب رأی انجام داده‌اند. درحالی‌که در بیانیه گام دوم انقلاب شاخص‌های جدیدی برای تشکیل مجلس آینده و حرکت به سمت آینده تعریف‌شده است.»

*اگر اصولگراها به تک‌روی خود ادامه دهند شکست خواهند خورد

وی بابیان این‌که با حضور دوباره افرادی که تاکنون در مجلس بودند تغییر حاصل نخواهد شد، گفت: «اگر آقایان و خانم هایی که تاکنون در مجلس بودند دوباره در مجلس بعدی باقی بمانند همین نتیجه‌های فعلی حاصل خواهد شد و هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور رخ نمی‌دهد.»

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در پایان ضمن انتقاد از تک‌روی برخی گروه‌های اصولگرا در انتخابات، تأکید کرد: «حمایت از افرادی که شاخص‌هایی مانند جوان‌گرایی و توجه به توسعه و پیشرفت عادلانه و اقتصاد مردمی داشته باشند، مهم است. باید با شناسایی دقیق نامزدها از آن‌ها حمایت کنیم. دستیابی به این هدف به تلاش و همراهی سایر گروه‌های اصولگرا بستگی دارد، اگر اصولگراها به تک‌روی خود ادامه دهند همه باهم شکست خواهند خورد.»