اخبار سیاسی-  مطابق آمار بدست آمده از سرشماری سال 95، 1میلیون و 400هزار خانوار ایرانی از نعمت مسکن بی‌بهره‌اند. در صورتی‌که آمار ازدواج‌های صورت گرفته در سال‌های 96 و 97 به آمار خانوارهای بدون مسکن اضافه شود متوجه نیاز 2میلیون و 500هزار واحدی به مسکن خواهیم شد.

به گزارش افکارنیوز،در شرایطی که بازار مسکن به تولید واحدهای مسکونی نیاز مبرم دارد، متاسفانه مجموع واحدهای ساخته شده به استناد پروانه‌های صادره از شهرداری ها در سال 95، 96، 97، حدود 1میلیون واحد برآورد می‌شود. بنابر آمارهای اشاره شده و در شرایطی که آمار ازدواج در سال‌های 99 و 1400نیز در نظر گرفته شود، بازار مسکن تا پایان سال 1400به ساخت 2میلیون و 500هزار واحد مسکونی نیاز خواهد داشت.

تعداد واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی بر چه اساس تعیین شده است؟

در چنین شرایطی وزارت راه و شهرسازی تصمیم به ساخت 400هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400 گرفته است، به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، تعداد واحدهای ساخته شده در طرح اقدام ملی بر اساس شیوۀ و برنامه‌ریزی دقیق صورت پذیرفته است.

اسلامی در بیان علت ساخت 400هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی، عنوان کرد:« سالانه در کشور 500هزار ازدواج صورت می‌پذیرد. در شرایطی که 80درصد ازدواج های صورت گرفته نیاز به تامین مسکن داشته باشند، بازار مسکن نیاز به 400هزار واحد مسکونی خواهد داشت.»

به نظر می‌رسد شیوۀ‌های به کار گرفته شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تخمین تقاضاهای بازار مسکن، تناسبی با واقعیت‌های جامعه ندارد. در صورتیکه طرح اقدام ملی تنها به منظور پاسخگویی به نیاز جدید بازار مسکن باشد، ساخت 400هزار واحد مسکونی تنها نیمی از این تقاضا را پوشش خواهد داد؛ چرا که به استناد جزئیات ارائه شده از این طرح، 400هزار واحد مسکونی در طی 2سال ساخته خواهد شد و 400هزار واحد تنها پاسخگوی تقاضاهای جدید شکل گرفته در یک سال است. در همین راستا محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با ساخت 400هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400، گفت: این طرح فقط روی کاغذ خوب است، اما در عمل ضعیف کار شده است و چنین طرحی توانایی صاحب‌خانه کردن اقشار ضعیف جامعه را نخواهد داشت.»

400هزار واحد مسکونی تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت

تاثیر گذاری طرح اقدام ملی و تناسب نداشتن این طرح با نیاز واقعی مسکن از اساسی‌ترین، ایرادات وارد شده نسبت به این طرح است. در این رابطه، علیم یارمحمدی، نایب رئیس کمیسیون عمران، ضمن بیان این نکته که تعداد واحدهای ساخته شده در طرح اقدام ملی با میزان نیاز به مسکن در کشور تناسبی ندارد، عنوان کرد:« بدون در نظر گرفتن بافت فرسوده و ذخیره طبیعی، در حال حاضر بازار مسکن در کشور به ساخت 2میلیون و 500هزار واحد مسکونی نیاز دارد و ساخت 400هزار واحد مسکونی آن‌ هم در طی 2 سال تنها گوشه‌ای از التهابات این بازار را کنترل خواهد کرد. در حقیقت دولت در این زمینه باید به فکر ساخت 1میلیون واحد مسکونی باشد تا بتواند عرضه و تقاضا را در بازار مسکن مدیریت کند.»

فرج‌الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز در ارتباط با تناسب نداشتن تعداد واحدهای ساخته شده در طرح اقدام ملی با نیاز بازار مسکن، عنوان کرد:« وزارت راه و شهرسازی در صورتی‌که بخواهد در طی سال‌های 99و 1400، سالانه 200هزار واحد مسکونی بسازد، کمتر نیمی از تقاضاهای جدید را پوشش خواهد داد. در حقیقت با توجه به شرایط فعلی سالانه 500هزار ازدواج در کشور صورت می‌گیرد و این نیاز توسط وزارت راه و شهرسازی باید در نظر گرفته شود.»

رجبی، در ارتباط با میزان اثر گذاری طرح اقدام ملی بر بازار مسکن، افزود:« طرح اقدام ملی به عنوان یک نوع ایجاد انگیزه در سازندگان و انبوه‌سازان، طرح مثبتی تلقی خواهد شد اما اگر هدف اصلی دولت مدیریت عرضه و تقاضا تلقی شود، حتما تاثیرگذاری زیادی ندارد.»