محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران و وزیر تعاون دولت نهم، درخصوص عملکرد دولت در افزایش نرخ سوخت بنزین اظهار داشت: دولت به هیچ عنوان در توجیه مردم خوب عمل نکرد و ضعف بزرگی در اقناع جامعه از خود نشان داد. 

اخبار سیاسی- وی خاطرنشان کرد: دولت قبل (دولت محمود احمدی نژاد) هنگامی که حامل‌های انرژی به ویژه بنزین را افزایش داد، چندین ماه قبل از این اقدام، با اصناف، کامیون‌داران و کسانی که به نحوی با این قضیه درگیر بودند نشست‌های توجیهی برگزار می‌کرد. 

اردکانی خاطرنشان کرد: دولت نهم و دهم در خصوص افزایش نرخ بنزین در رسانه‌ها موضوع را به بحث و بررسی گذاشت و چند ماه قبل از اجرای این تصمیم، هم‌اندیشی‌هایی را با حضور نخبگان و کارشناسان صورت داد، بنابراین دولت آقای روحانی نیز باید با مردم شفاف‌تر سخن می‌گفت.