به گزارش افکارنیوز،

تصویری از ترامپ قبل و بعد از ضربه موشکی ایران را در این طراحی مشاهده می نمایید.

ترامپ