به گزارش افکارنیوز،

 ابوالفضل ظهره‌وند با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و توان مدیریتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، گفت: جای خالی این شهید بزرگوار در پست مدیریتی و اجرایی غیر قابل پر کردن است اما سپاه قدس یک سازمان کارآزموده و با تجربه‌ است که هم اکنون در رأس آن فرمانده‌ای تقریبا در همان تراز شهید سلیمانی عهده دار ماموریت‌ها شده است.

اخبار سیاسیوی با بیان اینکه بعد از سپهبد شهید سلیمانی مأموریت‌ها همسان گذشته انجام خواهد شد و تصور نمی‌کنم تغییری در منش و روش این واحد نظامی ایجاد شود، افزود: همان رویکرد‌ها و جهت گیری‌ها با توجه به شرایطی که هم اکنون در منطقه شاهد آن هستیم انجام خواهد شد و مطمئنا تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد اینکه شهادت با برکت سپهبد شهید سلیمانی موجب آشنایی بیش از پیش مردم ایران و منطقه با مسیر مقاومت شد و باید بیش از پیش روی  مسیر مقاومت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، دیپلماسی، اجتماعی و فرهنگی  سرمایه گذاری کنیم و از ظرفیت پیش آمده به خوبی استفاده کنیم. 

سفیر پیشین ایران در ایتالیا و افغانستان عنوان کرد: قطعا پس از این آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشور‌های منطقه حساب جدیدی روی مردم و موقعیت ایران باز خواهند کرد چرا که شاهد بودند شخصیت سردار شهید سلیمانی به‌خوبی شناخته و تکثیر شد و امروز ترازی که از شهید سلیمانی ومحور مقاومت در ذهن دارند، بالاتر از آن ترازی است که در گذشته در ذهن داشتند.

ظهره‌وند یادآور شد: مردم ایران ترور سردار دل‌ها را حمله به هویت ملی‌شان تلقی کردند و به همین خاطر بود که همه آمدند تا از هویت‌شان که در سیمای سردار شهید ظاهر شده بود، دفاع کنند؛ هم اینک باید با تکیه بر ظرفیت های بومی قله‌های پیشرفت و ترقی را طی کنیم.