به گزارش افکارنیوز،

 محمدجواد جمالی‌نوبندگانی با بیان اینکه هیچ یک از احزاب آمریکایی خواهان خروج از عراق نیستند، گفت: عراق یکی از مهم ترین کشورهای نفت خیز در دنیا است لذا اینکه تصور کنیم آمریکایی ها قصد خروج از این کشور را دارند، اینگونه نیست و تمام تلاش خود را برای ادامه حضور در این کشور خواهند داشت.

اخبار سیاسی- نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکایی ها از عدم یکپارچگی نظام سیاسی و اجتماعی عراق در حال سوءاستفاده هستند. شاهد بودیم به خصوص میان اکراد سنی عراق بسیار نفوذ پیدا کردند تا در رأی گیری به بهانه داعش شرکت نکنند و از آنجایی که این قشر نیز به خاطر نفوذ، درک صحیحی از قضایا نداشتند، اوضاع را با مشکل مواجه کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه اتحاد سیاسی و قومیتی در عراق وجود ندارد که همین امر باعث سوءاستفاده آمریکایی ها شده است، عنوان کرد: سخنان ترامپ نشان از خوی قلدرمآبانه آمریکایی ها دارد که حتی برای حضور خود درخواست هزینه می کنند.

جمالی نوبندگانی در ادامه با اشاره به اینکه ترامپ طبق گفته خودش فقط نفت را دوست دارد، یادآور شد: باید مسائل را درست تحلیل کرد و وارد بازی آنها نشد به خصوص که آمریکایی ها حتی حاضر هستند برای توجیه ادامه حضور خود در عراق، این کشور را ناامن کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر پارلمان عراق از نظر حقوقی و انگیزش جبهه مقاومت برای اخراج آمریکا از منطقه بسیار مؤثر است و هیچ چیز مثل خون شهید سلیمانی نمی توانست باعث این خروج شود؛ عراقی ها نیز برای اخراج آمریکایی ها یا امتیاز نمی دهند یا بسیار کم می دهند.