به گزارش افکارنیوز،

ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیسیون امنی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعال سازی مکانیزم ماشه علیه ایران از سوی اروپایی‌ها، گفت: با وجود همکاری همه جانبه ایران در برجام، متاسفانه طرف‌های غربی در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند تا جایی که امروز از ابزار تهدید ضد ایران استفاده می‌کنند این در حالیست که ایران هموراه به تعهد خود در قبال کشورهای غربی پایبند بوده و به تایید آژانس تخلفی انجام نداده است.

اخبار سیاسی - وی با تاکید بر اینکه اقدام کشورهای اروپایی برای استفاده از مکانیسم ماشه باعث فروپاشی کامل برجام می‌شود، افزود: این اقدام ممکن است منجر به اقدامات دیگری از سوی ایران مانند تجدیدنظر در همکاری با آژانس در قالب پروتکل الحاقی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اقدام اروپایی‌ها مبنی بر فعال سازی مکانیزم ماشه ضد ایران، گفت: اروپایی‌ها هیچ گاه قابل اطمینان نیستند اروپایی‌ها به دلیل ضعف و تحت سلطه بودن آمریکا و همچنین نداشتن اختیار در مقابل  آمریکا هیچ گاه محل اعتبار و استناد نیستند و این اقدام را نیز تحت فشار آمریکا انجام داده‌اند.

حسن بیگی با بیان اینکه فعال شدن مکانیزم ماشه تیر خلاصی به برجام است، تصریح کرد: ایران در مقابل اقدام اروپا منفعل نخواهد بود و در صورت انجام هر اقدامی پاسخ متناسب خواهد داد.