به گزارش افکارنیوز،

 در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ، وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های لندن در ارتباط با حقوق بشر و برنامه هسته‌ای ایران تا ۱۱ شب ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ به قوت خود باقی است.

اخبار سیاسی-  وزارت امور خارجه انگلیس همچنین دستورالعملی را برای راهنمایی افراد در اجرا و تبعیت از این تحریم‌ها ارائه کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس آمده است تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا و چارچوب قانونی انگلیس اعمال شده بود، طبق رویه قبلی ادامه خواهد داشت.

انگلیس مدعی است که هدف از این تحریم‌ها ترغیب دولت ایران به تبعیت از تعهداتش به سازمان ملل، رها کردن برنامه تسلیحات هسته‌ای و محدود کردن توانمندی ایران به تولید سلاح هسته‌ای و سامانه‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای است. هدف از تحریم‌های وضع شده علیه حقوق بشر ایران نیز ترغیب این کشور به تبعیت از حقوق بین الملل بشردوستانه و احترام به حقوق بشر در ایران است.