به گزارش افکارنیوز،

باسابقه ترین رئیس جمهور متوهم ایران، مریم رجوی است؛ شخصی که تنها یک روز پس از جدا شدن از همسر سابقش، با مسعود رجوی ازدواج سازمانی کرد و از طرف او به عنوان رئیس جمهور ایران معرفی شد؛ رئیس جمهوری که تنها سرکرده تروریست ها به او رای داده بود!

اخبار سیاسی- امروز نیز با حذف مسعود جوی، سرکرده تروریست هاست و همچنان در توهم ریاست جمهوری بر مردم ایران بسر می برد.

رضا پهلوی نیز با آنکه داعیه تاج و تخت دارد و تلاش می کند سلطنت را به ایران برگرداند اما برای حفظ وجهه دموکراسی طلبی گاهی هم نیم نگاهی به ریاست جمهوری البته از نوع مادام‌العمری آن دارد. البته رضا پهلوی چند سالی به رسانه های فارسی زبان غربی_سعودی راه یافته و تا پیش از ناامیدی آمریکا از منافقین، چندان مورد توجه نبود.

اما جدیدترین نسخه رئیس جمهورهای متوهم ایران، مسیح علی نژاد است؛ او که با فرار از کشور، کمپین های مختلفی را علیه ایران به راه انداخته است، تا پیش از این شعار می داد که به دنبال قدرت و منصب در ایران نیست اما در آخرین مصاحبه خود با شبکه لندنی "من‌وتو" بالاخره پرده از آرزوی دیرینه خود برداشت و تایید کرد که کمپین های او، در حقیقت تلاشی برای به قدرت رسیدن در ایران است؛ کمپین هایی که جوانان زیادی را قربانی کرده است.

در این میان، واکنش دیگر چهره های اپوزیسیون و فعالان مجازی آنها، به این توهم دیرینه قابل توجه است: