محمدرضا میرتاج‌الدینی منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم گفت: امروز شاهد سایه سنگین ویروس کرونا در بخش اقتصاد و تولید کشور هستیم که علاوه بر تحریم‌ها فشار بیشتری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر این بخش وارد کرده است.

اخبار سیاسی - وی افزود: دولت باید برای کمک به تولیدکنندگان حمایت‌های لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از آنها به عمل آورد تا چرخ تولید که بر اثر تحریم‌ها کند شده، دیگر به خاطر کرونا متوقف نشود.

منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم اظهار داشت: دولت باید برای بهبود وضعیت تولیدکنندگان معافیت مالیاتی سه ماهه برای آنها در نظر بگیرد تا از شرایط بحرانی خارج شوند و تدابیری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز برای استمهال بدهی‌های آنها به بانک‌ها در نظر بگیرد.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: امروز تعدادی از واحدهای تولیدی جدیدی ایجاد شده‌اند که گام در تولید لوازم ضدعفونی‌کننده و بهداشتی موردنیاز مردم نهادند که باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.

وی در پایان گفت: سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت باید نسبت به تأمین الکل موردنیاز مراکز تولیدکننده مواد شوینده و همچنین وزارت صنعت برای تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان ماسک و دیگر لوازم موردنیاز بخش بهداشت اقدام کنند و حمایت‌های لازم و کافی از تولیدکنندگان به عمل آید.