به گزارش افکارنیوز،

اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ، گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ آخر وقت امشب یا فردا صبح از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال خواهد شد.

اخبار سیاسی- وی افزود: لایحه بودجه سال ۹۹ پیش از این پس از بررسی در کمیسیون تلفیق و به خاطر شرایط خاص پیش آمده در صحن علنی مجلس بررسی نشد و براساس اصل ۸۵ قانون اساسی پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مستقیماً برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایرادات احتمالی شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۹ هفته آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.