به گزارش افکارنیوز،

پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی درباره نظارت دولت بر بازار شب عید ، گفت: وقتی که کشور با شرایط ویژه مواجه می‌شود به طور طبیعی دولت هم باید آرایش ویژه ای اتخاذ کند نه آنکه با برنامه‌های عادی کشور را مدیریت کند.

اخبار سیاسی - وی ضمن قدردانی از عملکرد وزارت بهداشت برای مقابله و مبارزه با ویروس کرونا، افزود: حقیقتاً تحرک و پویایی وزارت بهداشت در این روزها قابل تحسین است اما در حوزه اقتصاد شاهد این اقدامات و تحرکات ویژه نیستیم در صورتی که مردم در شرایط بسیار نگران کننده‌ای قرار دارند.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان اظهار داشت: اکثر مردم درآمدهای اضافی خود را در اسفندماه کسب می‌کنند اما اکنون بازار، مجموعه‌های مختلف و گروه‌های تولیدی به علت وجود این ویروس منحوس با افت و حتی توقف فعالیت روبه رو شده اند بر این اساس دیگر بازار آن پویایی و تحرک را ندارد.

سروری تاکید کرد: البته مردم بنا بر توصیه‌های بهداشتی کمتر از منازل خارج می‌شوند و طبیعتاً ما با مشکل جدی در قدرت مالی و خرید مردم مواجه می‌شویم.

وی همچنین با بیان اینکه مردم به طور طبیعی برای تأمین مایحتاج روزمره خود نیازمند کنترل و نظارت دقیق دولت و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها هستند، گفت: به دلیل آنکه هم درآمدها کاهش پیدا کرده و هم قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است؛ از هر دو طرف مردم در منگنه قرار گرفته اند از این رو دولت باید در یک اقدام به هنگام با افراد سودجو که می‌خواهند از این فرصت‌ها سو استفاده کنند و مردم را با تنگنای بیشتر مواجه کنند برخورد جدی کند.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد این اقدام از سوی مسئولان ذی ربط نیستیم، تاکید کرد: حوزه اقتصادی دولت و نهادهای نظارتی باید اقدامات ویژه ای را برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در شرایط کنونی اتخاذ کنند.