حجت الاسلام علیرضا سلیمی اظهار کرد: خوارج در مقابل امام ناطق قدعلم کردند، غلات نیز دستکم از آنها نداشتند، در آن سوی نیز اشاعره و قشری گرایان ‌و ادعای فهم برتر از متن آنان خودنمایی می کند.

اخبار سیاسی - وی تصریح کرد: آن یکی  در مقابل نص اجتهاد کرد و این یکی چشم در چشم امام معصوم افکند و او را تخطئه کرد و با «شعار لا کم الا لله» او را بایکوت کرد، برخی بارها «لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه »را تدریس و تدرس کردند اما در بزنگاه با کج فهمی مسیر دیگری انتخاب کردند.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس افزود: آیا اجتماعی که به گفته کارشناس امین موجب اشاعه بیماری می شود مصداق این کریمه نیست؟ صدها بار آیه شریفه «لا ترفعوا اصواتکم »را خواندند اما به اسم دفاع از مقدسات آنها را هتک کردن اگر تحجر نیست، پس چیست؟

سلیمی گفت: شیعه انگلیسی دردی جانکاه بر پیکر محبین ال الله است این خوارج جدید چرا اجازه نمی دهند منطق اشترگونه تشیع خیمه تفکر اموی را فتح کند، قبیله اموی همواره از جمود این خوارج شمشیری ساخت و بر پیکر مسلمین فرود آورد، جمود بسترساز حمله بی پروایان به ساحت قدسی دین بوده است، مراقب جامدان متنسک باشیم که خطر آنها کم از عالمان متهتک نیست.

وی تصریح کرد: میدان به کسانی که حرم را لیس زدند یا به بهانه ای درب حرم را شکستند ندهیم که خطر اینان در سست کردن بنیاد اعتقادات مردم از ویروس کرونا بدتر است، اینان برای این اقدامات از انگلیس پول می گیرند.