به گزارش افکارنیوز،

محمد بهاری کارشناس مسائل سیاسی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی درباره تبعات احتمالی نپیوستن ایران به FATFگفت: معتقدم باید در بخشی از موارد موضوع FATF‌ همراهی میکردیم، چرا که می توانست بهانه را از دست برخی کشور‌های اروپایی خارج کند.

اخبار سیاسی - او ادامه داد: اگر برجام در آن سال پذیرفته نمی‌شد تا امروز فشار بیشتری بر ما تحمیل میشد. اما اگر دیوانگی ترامپ نبود شاید این مسائل و فشار‌های مضاعف پس از برجام به وجود نمی‌آمد.

کارشناس مسائل سیاسی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اروپایی‌ها توان مقابله با دیوانه بازی‌های ترامپ را ندارند و چین و روسیه هم این توانایی را ندارند.

کارشناس مسائل سیاسی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی افزود: شاهد بودیم اصولگرایان تندرو مخالف پیوستن به FATF بودند و در مقابل اصلاح طلبان تندرو موافق پیوستن به آن بودند، اما هیچکدام از ان‌ها درباره نکات مثبت و منفی ان به صورت کارشناسی حرفی نزدند و فقط به صورت متعصبانه پیش رفتند.

او در پایان تاکید کرد: با پیوستن به FATF ایده آل ما فراهم نمیشد، اما شاید کمی از فشار‌ها کاسته می‌شد و این اتفاق به عنوان مسکنی موقتی برای ما عمل می‌کرد، چرا که حالا این موضوع بهانه‌ای جدید برای اروپایی هاست.