به گزارش افکارنیوز،

صله رحم با تمام خویشاوندان شاید در ایام عید میسر نباشد از این رو برای انجام دید و بازدید بهتر است راه های دیگری در نظر گرفت.