به گزارش افکارنیوز،

محمد بهاری کارشناس سیاست خارجی در ارزیابی حوادث سال گذشته آمریکا بااشاره به جابه جایی مقامات این کشور در کاخ سفید، گفت: ترامپ به عنوان رییس جمهور یک کشور بدون قاعده و ضابطه عمل می کند و این رویکرد موجب اقداماتی می شود که قابل پیش بینی نبوده و  تغییرات را به همراه خواهد داشت.

اخبار بین الملل- بهاری گفت: مدیریت ترامپ یک کلاسیک و علمی نیست؛ چرا که به صورت آنی تصمیم می گیرد٬ یعنی بدون هیچ پیش فرض و مشورت قبلی دستوری را صادر می کند و تمام این‌ موارد در کادر کاخ سفید نیز یک تصور را ایجاد خواهد کرد؛ اینکه رییس جمهور بدون فکر عذر هرشخصی را که مطابق میلش نباشد خواسته و اگر کسی باب میلش برخورد کند را به کار می گیرد.

او افزود: عمده جابجایی‌های کاخ سفید با تصمیم ترامپ انجام نمی شود٬ بلکه بسیاری از این کارکنان نمی توانند با قاعده او کنار آمده و در بازی
سیاسی او نقشی ایفا کنند. بی شک اگر کسی قاعده‌مند باشد و از ضابطه چیزی بداند توان ادامه همکاری با او را ندارد؛ بنابراین می توان به راحتی به این نتیجه رسید که جابجایی در زمان ترامپ به مراتب نسبت به روسای جمهور دیگر بیشتر بوده و اکثر  این جا به جایی‌ها خواست ترامپ نبوده بلکه دلیلش حاکی بر این بوده کارکنان به خط مشی مافوقی عاقل نیازمندند و بی ثباتی ترامپ در کاخ سفید تبعاتی به دنبال داشته از قبیل آنکه در روند ریاست جمهوریش ابتکار و تدبیر صورت نخواهد گرفت و تصمیمات بدون قاعده گرفته شده و مدیران هیچکدام احساس ثبات نخواهند داشت.

کارشناس سیاست خارجی ادامه داد: از نظر من کاخ سفید متزلزل بوده و این موجب شده محیط اداری و حکومتی آن را تحت تاثیر قرار دهد و امور را متزلزل کرده و بر کل دنیا تاثیر بگذارد. تصمیمات ترامپ از آن دسته از تصمیمات است که دنیا به آن واکنش نشان داده و منفعل نمی‌مانند و آنوقت است که ترامپ دچار دوگانگی میشود و می‌گوید برای اقدام کردن در راستای تصمیماتش توقف نیاز است. تصمیمات ترامپ انقدر غیر عاقلانه و بدون تدبیر است که خودش هم میداند چه تبعات منفی در پی دارد و در این زمینه عقب نشینی میکند. اگر ترامپ در حال در حال حاضر واکنش خاصی ندارد منتظر آن است که حال و هوای انتخابات را به نفع خود رقم بزند و بعد از پایان این موضوع دوباره اقداماتش را از سر بگیرد.

بهاری در پایان اظهار کرد: عمده این تزلزل و جابجایی و عزل کارکنان در کاخ سفید، تدبیر نداشتن ترامپ است.