به گزارش افکارنیوز،

محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت هشتم با اشاره به تفاوت‌های مجلس دهم و یازدهم، گفت: در مجلس دهم اکثریت وجود نداشت که بتواند تصمیم بگیرد، چه بسا که یک جمع اقلیت وزنه را به هر طرفی که جمعیت فراکسیون‌های قوی تری در مجلس تشکیل شده بود می‌برد و آن فراکسیون می‌توانست تصمیم بگیرد.

اخبار سیاسی- او ادامه داد: همچنین اساسا نظام تصمیم گیری در مجلس دهم بسیار ضعیف بود؛ از طرفی هم در خیلی از جاها چون آن اقلیت با بخشی از فراکسیونی که اکثریت در مجلس داشت همسو با دولت عمل می‌کرد در اینجا هم افراط وجود داشت و باعث می‌شد که نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی ضعیف شود و این دو ضعف عمده در مجلس دهم بود.

ناظمی اردکانی افزود: اما در مجلس یازدهم با توجه به اینکه اکثریت با یک طیف سیاسی یعنی اصولگرایان است؛ قطعا بهتر و قاطع‌تر می‌تواند تصمیم بگیرد، اما از لحاظ هم سویی یا عدم سویی با نظام اجرایی دستگاه‌های اجرایی نباید تفریط صورت بگیرد و اگر در آنجا افراط بود در اینجا هم نباید تفریط باشد تا بتوان در اداره کشور هم افزایی ایجاد کرد.

وزیر تعاون دولت هشتم  بیان کرد: وقتی که قوای یک کشور که سه رکن اداره کشور هستند بتوانند در یک جهت گیری در اجرای سیاست‌ها و سند‌های توسعه و رهنمود‌های مقام معظم رهبری در این سو حرکت کنند یک هم افزایی در توان ملی ایجاد می‌شود و این هم لازم است که در مجلس یازدهم مورد توجه قرار گرفته و مد نظر باشد.

استاندار اسبق قم درباره عملکردهای مثبت مجلس هم گفت:  عملکرد مجلس دهم در یک ترازویی سنجیده می‌شود که برای وزن کشی در یک کفه آن عملکرد دولت قرار می‌گیرد و در کفه دیگر آن عملکرد مجلس قرار می‌گیرد؛  باید گفت که مجلس دهم به جهت اینکه یک راهبرد مشخصی نداشت و به عبارتی یک تحلیل مشخص از شرایط محیط داخلی و بین المللی کشورمان نداشت تنها نقطه قوتش این بود  که اگر دولت یک حرکت رو به جلویی می‌خواست انجام دهد مانعی بر سر راهش نبود، یعنی این مجلس با دولت کاملا هماهنگ بود و البته درباره اصلاح قانون انتخابات و قانون بودجه و استفاده از توان حداکثری داخلی یک گام‌هایی را شروع کرد به برداشتن، اما متاسفانه این گام‌ها کامل نشد.