به گزارش افکارنیوز،

در این توئیت بخشی از سخنان سردار شهید سلیمانی نیز منتشر شده که گفته بود؛

اخبار سیاسی- «وقتی شمشیر بر فرق مبارک امیرالمومنین فرود آمد، این جمله را فرمود فزت و رب الکعبه. به خدای کعبه رستگار شدم. این رستگاری دو وجه دارد؛ یکی آسودگی از نامردمان، یکی رسیدن به آن جایگاه بزرگی که امیرالمومنین در عطش آن به سر می برد.»