به گزارش افکارنیوز،

در جلسه علنی امروز (دوشنبه 29 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی 17 نماینده یا غایب بودند و یا متأخر.

اخبار سیاسی - محمدعلی وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

سیدحسین افضلی

سلام امینی

عبدالغفور ایران‌نژاد

سیدقاسم جاسمی

محمد حسن‌نژاد

ولی داداشی

محمد دامادی

مهدی شیخ

قرجه طیار

محمدقسیم عثمانی

رضا علیزاده

حمدالله کریمی

حمید گرمابی

عباس گودرزی

احمد مازنی

جلیل مختار

نبی هزارجریبی