به گزارش افکارنیوز،

علیرضا پاک‌فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست غیرعلنی امروز پارلمان، گفت: تعداد نشست‌های علنی مجلس و نیز نحوه ساعت‌بندی جلسات از جمله محورهای مورد بحث در نشست غیرعلنی امروز نمایندگان بود. 

اخبار سیاسی- وی افزود: همچنین امروز بحث درباره تداوم یا تغییر روال تذکرهای شفاهی و اخطارهای قانون اساسی نمایندگان و نیز نطق‌های میان‌دستور از سوی نمایندگان بررسی شد. 

پاک‌فطرت ادامه داد: این موضوع که آیا این روال کنونی درباره تذکرها، اخطارها و نطق‌های نمایندگان مفید به حال جامعه است؟ یا ممکن است انگیزه‌های نمایشی نیز در آن باشد؟ مورد بحث نمایندگان قرار گرفت و این پرسش مطرح شد که آیا حضور رسانه‌ها و دوربین‌ها از ملزومات برگزاری جلسات مجلس است یا خیر؟

وی خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان مطرح کردند که در صورت حضور رسانه‌ها در تمامی جلسات مجلس، نمایندگان مجلس بیشتر به سود منافع ملی سخن می‌گویند یا تبلیغاتی؟ 

نماینده مردم شیراز در مجلس بررسی وظیفه نظارتی مجلس و مکانیسم‌های مطلوب آن را بخش دیگری از محتوای نشست غیرعلنی امروز مجلس خواند و گفت: اینکه مجلس یازدهم در ابتدای کار خود اینگونه پرسش‌ها را مطرح می‌کند یعنی مایل نیست روالی که تا به حال در مجالس بوده ادامه یابد و می‌خواهد شیوه‌های گذشته را اصلاح کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ‌مقرر شد بررسی روال کار جلسات صحن مجلس در نشست‌های آتی ادامه یابد و پیشنهادهای بیشتری دریافت شود، همچنین این تفاهم اولیه حاصل شد که نشست‌های غیرعلنی مجلس افزایش می‌یابد.