به گزارش افکارنیوز،

طرح تشویق افشاکنندگان فساد (طرح سوت‌زنی) در مجلس یازدهم کلید خورد.

اخبار سیاسی- این طرح تاکنون به امضای بیش از 150 نفر از نمایندگان رسیده و امضاهای آن همچنان رو به افزایش است.

پس از تقدیم این طرح به هیأت رئیسه، این طرح برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع و بعد در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

این طرح در مجلس قبل هم مطرح شد اما به دلایلی که دقیقا مشخص نشد مسکوت ماند.