به گزارش افکارنیوز،

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه امروز خود نماینده این کمیسیون در کمیسیون اصل نود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشخص کردند.

اخبار سیاسی- بر اساس اکثریت آراء اعضای کمیسیون فرهنگی حسین میرزایی با عنوان نماینده این کمیسیون در کمیسیون اصل 90 مجلس انتخاب شد.

کمیسیون اصل نود علاوه بر 8 عضو دائم، دارای یک عضو از هر کمیسیون تخصصی مجلس است و کمیسیون های تخصصی هر یک نماینده‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این کمیسیون دارند.