به گزارش افکارنیوز،

عبدالرضا رحمانی وزیر کشور طی حکمی بابک درویشی را به عنوان عضو اصلی شعبه اول هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور و سازما‌‌ن‌های تابعه منصوب کرد.

اخبار سیاسی- جناب آقای بابک درویشی

سلام علیکم

به استناد ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1379.9.7 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی آن و بنابه پیشنهاد نماینده اینجانب در رسیدگی به تخلفات اداری و تأیید هیأت عالی نظارت به موجب این حکم و با حفظ سمت به عنوان عضو اصلی شعبه اول هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور و سازما‌‌ن‌های تابعه برای مدت 3 سال منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصل حاکمیت قانون و همکاری لازم با دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، با صرف وقت مناسب و شرکت در جلسات هیأت‌ با دقت، متانت، قاطعیت، سرعت و رعایت عدالت و الطاف و رأفت اسلامی پرونده‌های ارجاعی را مورد رسیدگی قرار داده و حکم مقتضی را صادر نمایند.

توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.

عبدالرضا رحمانی فضلی