به گزارش افکارنیوز،

 احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده قم به عنوان نامزد نظارت بر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سوی کمیسیون اقتصادی انتخاب شد.

اخبار سیاسی- نمایندگان مجلس باید در یک رأی گیری درباره مسئولیت امیرآبادی فراهانی تصمیم گیری کنند.