به گزارش افکارنیوز،

کمال حسین پور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه، نابسامانی امروز مسکن حاصل بی تدبیری شخص آقای آخوندی است، گفت: اینکه رییس جمهور محترم قبول دارند که در بخش مسکن، اشکالاتی داشته اند به تنهایی قابل قبول نیست و این موضوع نشان می دهد که شخص آقای روحانی نیز مقصر هستند.

اخبار سیاسی- وی تصریح کرد: آقای آخوندی وقتی مسکن مهر را مزخرف می خواند باید فکر عرضه و تقاضا را می کرد؛ ایشان حتی به آنچه در طرح جامع مسکن آمده است نیز اعتنا نکرده است. در آنجا آمده بود که دولت باید سالانه 900 هزار مسکن تحویل بدهد که به همین طرح هم عمل نشد.

حسین پور افزود: آقای آخوندی وقتی وزیر شدند صراحتا می گفتند که ما افزایش مسکن نیز داریم و حالا باید پاسخگو باشد.

این عضو کمیسیون عمران گفت که وضعیت مسکن به هیج عنوان شایسته کشور و مردم ما نیست و دولت باید درباره عملکرد آقای آخوندی به مردم توضیح دهد.