به گزارش افکارنیوز،

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در مورد تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی گفت: براساس این طرح، قیر رایگان تنها به پروژه‌هایی تخصیص می‌یابد که یا در بودجه سالیانه ردیف اعتباری داشته باشند یا دارای طرح عمرانی مشخص باشند. 

اخبار سیاسی- وی افزود: قیر رایگان تخصیص داده شده در این طرح در هر سال یک‌میلیون تن برای کلیه استان‌هاست و این میزان نسبت به قیر رایگان تخصیص‌داده شده در سال‌های قبل کمتر است. 

وی اظهار داشت: تفاوت قیر رایگان تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی در این طرح با قیر تخصیص داده شده سال‌های قبل اینگونه نیست که قیر به صورت کلی تخصیص داده شود و هر کس که بتواند قیر بیشتری به استان خود تخصیص دهد، بلکه همانطور که گفتم تنها به پروژه‌هایی این قیر اختصاص می‌یابد که یا ردیف اعتباری مشخص در بودجه داشته باشند و یا از طرح عمرانی مشخصی برخوردار باشند. 

قادری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این قیر رایگان تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی قابل فروش نیست و فروش آن به منزله فروش اموال دولتی به شمار می‌رود که مجازات‌هایی در قانون برای این کار پیش‌بینی شده است. 

وی افزود: با توجه به پروژه‌های عمرانی مشخصی که در استان‌ها وجود دارد، این قیر رایگان در شورای برنامه‌ریزی استانها و شهرستان‌ها قرار می‌گیرد تا به پروژه‌های مربوطه تخصیص دهند.