به گزارش افکارنیوز،

محمدحسن آصفری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص هدف آمریکا از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا بیش از ۴۰ سال است که هر کاری از دستش برمی آمده علیه ملت ایران انجام داده است.

اخبار سیاسی- وی افزود: مقاومت ملت ایران که روز به روز در برابر آمریکا بیشتر می‌شود نشان دهنده این است که سیاست‌های جنایتکارانه آمریکا در خصوص تحریم ایران هیچ نتیجه‌ای در داخل ایران اسلامی نداشته است.

نماینده مردم اراک در مجلس  شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران نه تنها برای آمریکا نتیجه‌ای نداشته است بلکه شاهد هستیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور اصلی جبهه مقاومت معرفی شده است، خاطرنشان کرد: «مقاومت» بهترین و مطمئن‌ترین راهبرد اتخاذ شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های جنایتکارانه و ظالمانه آمریکا محسوب می‌شود.