به گزارش افکارنیوز،

علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در رشته توئیتی با اشاره به رونمایی از  از دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سالروز صنعت دفاعی نوشت:

اخبار سیاسی - «۱. سال‌های اخیر، سال‌های ایجاد بازدارندگی بوده‌اند، بازدارندگی‌ای که از آسیب‌پذیری ما کاسته. دیپلماسی از انزوا جلوگیری می‌کند، اقتصاد بدون نفت از شدت عوارض تحریم می‌کاهد و توانمندی دفاعی هم از سطح تهدیدات.

۲. دولت چه در سال‌های برجام و چه در سال‌های تحریم، هم دیپلماسی را به عنوان ابزار تأمین امنیت ملی بکار گرفته و هم رشد صنعت دفاعی را شتاب فوق‌العاده‌ای بخشیده؛ همانقدر که دولت دیپلماسی بوده، دولت دفاع هم بوده است. گواه، ارتقای قابل توجه توان رزم ایران در تمام حوزه‌هاست.

۳. در سال ۹۹، زنجیره‌ی پیشرفت‌ها در تولید جنگنده کامل شد و نخستین خروجی تولید انبوه جنگنده کوثر به سازمان رزم نیروی هوایی ارتش ملحق شد. رویداد بزرگی برای ایران و پیام روشنی برای جهان که در دشوارترین ایام هم، هنوز و همچنان چهره‌ی ایران قوی پیداست.»