طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده/ تحکیم خانواده با هدف فرزند آوری

اخبار سیاسی- طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با بیان 50 ماده و توسط 50 نماینده مجلس با هدف افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه و به امضا رسیده است.

 

براساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه‌های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری ، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های20 – 1415 به صفر خواهد رسید و جمعیت در 20 سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود 4 دهه باز می‌ماند و حدودا در سال 1425 بسته می‌شود.

 

*طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مصوب و گزارش آن به صحن علنی ارائه شده است

حسینعلی حاجی دلیگانی ،عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در گفت و گو با افکارنیوز گفت: «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده متاسفانه زمان زیادی را برای به نتیجه رسیدن به خود اختصاص داد. اقدام‌های لازم این طرح در مجلس قبلی صورت گرفت اما فرصت به ارائه این طرح در مجلس دهم نرسید به همین خاطر، مطرح شدن این طرح به مجلس یازدهم موکول شد.»

,d ادامه داد: «در جلسه‌ی برگزار شده با رئیس کمیسیون فرهنگی ، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مصوب و گزارش آن به صحن علنی ارائه شد.امیدوارم این طرح ، هرچه زودتر در صحن علنی مجلس با رأی‌ نمایندگان به تصویب و درصورت نیاز اصلاحات آن انجام شود.»

عضوهیئت رئیسه مجلس یازدهم همچنین تصریح کرد: «برخی از نمایندگان این طرح را امری تلقی و پیشنهاد مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه داشتند تا این امر به نحو درست دنبال و پیری جمعیت آینده را کنترل و پیشگیری کند.»

حاجی دلیگانی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: «هدف این طرح از یک سو ، پیشگیری برخی ناهنجاری‌های موجود در سقط جنین و از سوی دیگر تحکیم بنیان خانواده و فرزندآوری است تا بتوانیم کاهش جمعیتی را هم اکنون کشور با آن مواجه و در بیست سال آینده بسیار پررنگ تر خواهد بود ،کاهش دهیم.»