به گزارش افکارنیوز،

معترضان شنبه شب در صدمین شب اعتراضات در شهر پورتلند اقدام به پرتاب بمب های آتش زا و سنگ به سوی نیروهای پلیس کردند و در مقابل پلیس نیز با استفاده از گاز اشک آور به مقابله با معترضان پرداخت.

اخبار بین الملل- بر اساس این گزارش پلیس در نهایت بیش از 50 نفر از معترضان را بازداشت کرده است. این تظاهرات در اعتراض به نژادپرستی و رفتار وحشیانه پلیس پورتلند برگزار شد..

پلیس اقدامات معترضان را آشوب و رفتارهای خشن ارزیابی و توصیف کرده است.

پلیس اعلام کرده است که ماموران از گاز اشک آور و سایر ابزارها و وسائل برای کنترل جمعیت و متفرق کردن معترضان استفاده کردند. یک روزنامه اورگون تعداد معترضان را حدود 400 نفر اعلام کرده است.

شهر پورتلند در 3 ماه اخیر صحنه اعتراضات گسترده علیه نژادپرستی بوده و این اعتراضات بارها به خشونت و درگیری بین نیروهای پلیس و معترضان منجر شده است.