به گزارش افکارنیوز،

 حکم محکومیت اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه قضاییه به جرم  تشکیل شبکه ارتشاء و پولشویی و همدستانش امروز صادر شد.

اخبار اجتماعی-اکبر طبری با تشکیل شبکه ارتشاء و پولشویی اموال زیادی را به جیب زده بود که به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال حاصل از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد، اما علاوه بر وی همدستانش هم محکوم شدند.

بیژن قاسم زاده به جرم تأثیر نفوذ افراد و دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شد.

جرم قاسم زاده تأثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تأثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال بود.