علی ربیعی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به جلسه هیئت دولت نوشت: «آیین نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب شد. هجده هزار میلیاردتومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به صندوق‌های کشوری و لشکری اختصاص یافت. از مهرماه این افزایش اعمال خواهد شد.»