سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در خصوص معرفی  علیرضا رزم‌حسینی  به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با افکارنیوز اظهار داشت: سوابق آقای رزم حسینی مطرح است و باید برنامه‌های کوتاه مدت ایشان مورد بررسی قرارگیرد زیرا شرایط کشور به گونه‌ای نیست که بتوان درباره برنامه‌های بلندمدت اظهارنظرکرد.

وی افزود: متاسفانه درحال حاضر مسائل مرتبط با این وزارت خانه بسیار آشفته است لذا آنچه که اکنون اهمیت دارد حضور ایشان به صورت جهادی و انقلابی است تا وضعیت موجود سامان گیرد.

رفیعی تصریح کرد : سوابق اجرایی ایشان کمک کننده حوزه وزارت است و می‌توان امید داشت که موجب موفقیت برنامه‌ها شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: وزارت امری تخصصی و نیازمند برنامه‌های ویژه است. آنچه که دراین جایگاه اهمیت دارد برنامه‌های تخصصی با نگاهی انقلابی و به دور از وابستگی است.