به گزارش افکارنیوز،

15 فروردین ماه بود که درس فداکاری بر تخته سیاه ایثار معلم بلوچ خاشی حک شد تا اسطوره ای تازه برای خاطرات ماندگار مردم خلق شود.

امروز روز ولادت امام علی(رع) و روز پدر است اما فاطمه و عسل آرزوی آغوش پدر را بار دیگر تمنا می کنند و حسرت لب های خاموشی را بکشند که بوسه بارانشان می کرد. هر چند دیوار نامهربانی آغوش پدر را گرفت تا از این پس سنگ قبر پدر مرهم درد دل هایشان شود.