به گزارش افکارنیوز،

مطالعات هیئت مشترک ایران و فرانسه در محوطه میراث جهانی پاسارگاد که از سال گذشته آغاز شده بود چشم انداز جدید باستان شناسی از دوره هخامنشی و یا حتی فراهخامنشی را روشن کرد و قرار است نتایج این تحقیقات تا شهریورماه جمع بندی و اعلام شود.

سرپرست ایرانی هیئت مشترک ایران و فرانسه در این رابطه به گفت: تفاهمنامه مشترک بین ایران و فرانسه به مدت پنج سال از سال ۹۴ منعقد و تا سال ۹۸ ادامه دارد.

کوروش محمد خانی افزود: در قالب این تفاهمنامه برنامه هایی به منظور مطالعه چشم انداز باستان شناسی شهر باستانی پاسارگاد و در صورت امکان تعیین حدود محوطه باستانی پاسارگاد در دوره هخامنشیان در دستور کار است.

وی ادامه داد: علاوه بر این مطالعه پیرامون سیستم آبرسانی در زمان هخامنشیان نیز در قالب این تفاهمنامه پیگیری می شود.

سرپرست ایرانی هیئت مشترک ایران و فرانسه به دست آوردن دید کلی از سیستم شهرسازی، مطالعه چشم انداز فرهنگی پاسارگاد در دشت مرغاب و شناسایی و حفاظت بهتر از آثار این محوطه را اهداف دیگر این فصل اعلام کرد و افزود: فصل اول این کاوش در آبان و آذرماه سال گذشته در قالب یک تیم متخصص متشکل از متخصصان ژئوفیزیک نقشه برداری و عکاسی هوایی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی در خصوص بررسی های ژئوفیزیک بیان کرد: این کار با دو روش مغناطیست و الکترومغناطیس در قسمت شمالی محوطه در بین کاخها و آرامگاه کورش انجام گرفت و نتایجی نیز به دست آمد.

محمد خانی پیرامون بررسی های باستان شناسی در قسمت شمالی این محوطه گفت: این کار به روش سیستماتیک به منظور مطالعه سفال دوره هخامنشی و تهیه نقشه پراکنندگی سفال در این قسمتها صورت گرفت.

سرپرست ایرانی هیأت مشترک ایران و فرانسه ادامه داد: همچنین گروه باستان شناسی برای مطالعه گورهای فراهخامنشی در شمال غرب و همچنین مطالعه چشم انداز محوطه پاسارگاد در قسمت شمال غربی بررسیهایی را انجام دادند.

وی بیان کرد: تهیه نقشه میکروتپوگرافی از محوطه پاسارگاد از دیگر اهداف انجام این مطالعات بود.

محمدخانی گفت: نتایج اولیه بررسیهای ژئوفیزیک در شمال محوطه ساختارهای جدیدی را آشکار کرد که نتایج نهایی تا شهریور اعلام می شود.

سرپرست ایرانی هیئت مشترک ایران و فرانسه افزود: در این فصل حدود ۵۰ هکتار از محوطه حفاظت شده به صورت میکروتوپوگرافی برداشت شد که ۲۰ هکتار از قسمت شرقی محوطه در اطراف تل تخت به روش مغناطیس سنجی با استفاده از دستگاه مغناطیس سنج ربیدیوم- سزیوم مورد بررسی قرار گرفته و ساختارهای معماری مدفون بسیاری شناسایی و آشکار شد.