پس از انتشار خبر نصب سنگ آرامگاه خسرو آواز ایران، همایون شجریان ، در پستی اینستاگرامی، توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.

او نوشت:

«طراحی سنگ مزار پدر پس از به‌جا آوردن مراسم هفتم، توسط استاد (بیژن جناب) آغاز و چندین طرح آماده شد. سپس با عزیزانِ بزرگوار (استادان سایه و شفیعی کدکنی ) مشورت انجام گرفت. هر دو بزرگوار با اینجانب هم عقیده بودند تا تنها به اسم پدر و عبارت خاک پای مردم ایران، با دست خط خودشان که دنیایی سخن است، بسنده شود. چرا که نیاز به هیچ شعر و توصیفی برای پدر نیست و نام‌شان گویای کامل و شفاف همه چیز است.

بنابراین از استاد امیرخانی بزرگوار خواهش نمودم تا نام پدر و تاریخ‌های وفات و تولد ایشان را خوش‌نویسی بفرمایند. ایشان قبول زحمت فرموده و این درخواست را به انجام رساندند. طرح به مرحله نهایی رسید. سپس جناب بهبودی و مجموعه ایشان که سالیان درازی است در داخل و خارج از کشور در زمینه سنگ فعالیت دارند، پیشنهاد ساخت سنگ مزار پدر را با خانواده مطرح فرموده و به مردم ایران هدیه کردند.

ایشان و همکاران‌شان وقت و انرژی زیادی صرف دقت در انجام این مسیٔولیت کردند تا همه چیز آن‌طور شود که در طرح استاد بیژن جناب آمده است.

تمام این مراحل به علاوه توافقاتی که باید با نگاه مثبت‌تر نهایی می‌شد به زمان و صبوری نیاز داشت، و شکر ایزد که انجام پذیرفت.

با وجود نگرانی‌هایی که مجموعه بهبودی از وجود سرما برای نصب سنگ داشتند و دارند، به امید خدا در یکی دو روز پیش رو این کار به انجام خواهد رسید.

تصاویر مراحل ساخت تا نصب را در اختیار دوستان در فضای مجازی قرار خواهیم داد تا عزیزانی که علاقه‌مند هستند به یادگار داشته باشند.»