سیروس مقدم کارگردان پایتخت  از ادامه ساخت پایتخت 6 برای نوروز ۱۴۰۰ خبر داد.

وی افزود:فیلمبرداری سریال از اوایل بهمن آغاز می شود.