گروه قشقایی به عنوان یک گروه عشایری با حرکات موزون و آکروباتیک در مرحله نیمه نهایی برنامه عصر جدید به عنوان اولین گروهی بود که در این مرحله اجرای خود را انجام داد.

اجرای گروه قشقایی در مرحله نیمه نهایی عصر جدید توانست نظر داوران را به خود جلب کند و 4 ضربدر سفید گرفت.

فیلم اجرای گروه قشقایی را در این مطلب مشاهده خواهید کرد.

حجم ویدیو: 28.34M | مدت زمان ویدیو: 00:09:00