نوید محمدزاده این ویدئو را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.