مرتضی شایسته دبیر و سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم فجر در سالن های سینما گفت: جشنواره فیلم فجر به همت دبیر، مدیران جشنواره همچنین همکاری صمیمانه سینماداران با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود در رعایت پروتکل های بهداشتی مردم صمیمانه با برگزارکنندگان و سینماداران همکاری کردند که جا دارد از مخاطبان و همه دست اندرکاران که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در برگزاری جشنواره همت گماردند از جمله سینماداران تشکر و قدردانی کنم.

وی درباره جلسه امروز شورا و مصوبات آن گفت: فیلم سینمایی « شنای پروانه » (محمد کارت)که پیش تر اکران شده بود تقاضای نمایش داشت که با تقاضای آن در شورا موافقت شد و از تاریخ ۲۳ بهمن ماه در سالن های سینما مجددا اکران می شود. همچنین فیلم سینمایی «اینجا هم باران می بارد» (نادر طریقت) از ۲۳ بهمن ماه روز بعد از جشنواره اکران خواهد شد.

وی ادامه داد : مقرر شد فیلم سینمایی «لاله»(اسدالله نیک نژاد) از 29 بهمن ماه در سینماها اکران می شود و فیلم سینمایی «آن شب» (کوروش آهاری) از ۶ اسفندماه به سینماها خواهد آمد.

دبیر و سخنگوی شورای صنفی درباره اکران  فیلم ها برای نوروز گفت: هنوز تصمیمی برای اکران عید صورت نگرفته اما اگر فیلم ها بتوانند مخاطب را جذب کنند می توانند تا نوروز نیز نمایش خود را برپرده سینماها ادامه دهند

کمک سازمان سینمایی به فیلم های اکران

وی درباره کمک سازمان سینمایی به سینماها و صاحبان فیلم ها گفت: سازمان سینمایی موافقت کرده است که بخشی از درصد بلیت سالن ها را خریداری کند که طبق یک فرمول صورت می گیرد ، این مبلغ پرداخته شده از سوی سازمان سینمایی به تهیه کننده، پخش کننده و سینمادار تعلق خواهد گرفت.

آخرین سانس سینما ۲۰:۳۰

شایسته درباره آخرین سانس سینماها نیز گفت: آخرین سانس سینماها برای اکران بین ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱ خواهد بود.