رمان نوجوان « بیست‌ و سه » نوشته رضا قرالو به‌تازگی منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب یکی از عناوین مجموعه «رمان نوجوان» است که این‌ناشر چاپ می‌کند.

این‌رمان، درباره نوجوانی به‌نام پاشا است که در بلوک ۲۳ زندگی می‌کند و اتفاقات عجیب و غریبی را به چشم می‌بیند که کسی باورشان نمی‌کند. اما در نهایت تعدادی از دوستانش او را باور می‌کنند و برای کشف حقیقت همراهش می‌شوند.

حقیقی که نوجوانان این‌داستان در پی کشف آن هستند، از بلوک ۲۳ یعنی محل زندگی پاشا شروع شده و تا جهان‌های موازی پیش می‌رود...

کتاب پیش‌رو ۱۰ فصل اصلی و یک «پی‌گفتار» دارد که عناوین‌شان به‌ترتیب عبارت است از: پاشا، ۵۲ هرتز، مردی در تاریکی، قول، الیزابت، اچ، داستان پاشا، مرغزار گریان، رخنه، انسان هیولا انسان.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

وقتی به انتهای راه رسید، بالای گودالی ترسناک ایستاده بود؛ زمین چمن هیچ شباهتی به آن زمین بازی‌ای که بارها در روز دیده بود نداشت. حفره‌ای بود تاریک که حتی برف سفیدی که بیشتر جاهایش را پوشانده بود جلوه و نور چندانی نداشت. کیسه پلاستیکی را برداشت و نیزه‌اش را از بدنه چرخ جدا کرد. دوچرخه‌اش را همان بالا رها کرد و روی زمین نشست. روی زمین شیب‌دار سُر خورد.

وقتی به پیست تارتان ترک‌خورده و درب و داغان دور زمین چمن که برفِ رویش بیشتر از جاهای دیگر آب شده بود رسید، با اینکه فعالیت بدنی زیادی نکرده بود، سخت نفس‌نفس می‌زد. کیسه پلاستیکی را روی زمین گذاشت و چراغ‌قوه را از داخل آن بیرون آورد. نور چراغ‌قوه را که به سمت زمین چمن و تیردروازه‌ای که پشتش بود تاباند، سایه لرزانی از آن روی برف‌ها افتاد. کیسه را برداشت و نیزه‌اش را زیر بغلش نگه داشت. وقتی به سمت زمین چمن حرکت کرد، صدای پاهایش روی برف‌ها تنها صدایی بود که به گوش می‌رسید. حتی شک کرد نکند وارد تاریکی شده که سکوت این‌همه فراگیر و ترسناک است. ولی وقتی به بالا نگاه کرد و تلالوی نور چراغ‌های خیابان‌های اطراف را دید،‌ مطمئن شد که هنوز در جای خودشان است!